PAI

12

TINO PAI

19

TINO PAI RAWA ATU

33

w
h
o
a
a
r
r
u
a
Hunaia ngā kupu

aru

aurara

auroa

owha

rara

rarau

rarua

rauoa

rauora

rauroa

rora

ruao

ruwha

uara

ura

wharara

wharau

wharauroa

wharo

wharu

whau