PAI

14

TINO PAI

23

TINO PAI RAWA ATU

39

r
e
p
a
r
e
o
w
h
Hunaia ngā kupu

are

awhero

ero

ore

parewhero

paro

parore

pera

peraro

pero

poare

pora

pore

porea

rape

rea

repe

rera

rewha

rora

rore

rowhea

wharo

whera

where