PAI

7

TINO PAI

11

TINO PAI RAWA ATU

21

o
n
g
t
a
a
a
n
g
Hunaia ngā kupu

anganga

ango

angoa

angotanga

aoanga

ato

nganga

ngao

ngata

ngonga

ngota

onga

ota

toanga