PAI

29

TINO PAI

52

TINO PAI RAWA ATU

81

n
g
u
a
i
t
r
a
h
Hunaia ngā kupu

ahurangi

aihunga

aitu

angai

angi

angitu

ari

atiru

auhi

hauangi

hautai

hira

hita

huangi

huarangi

huinga

huti

ira

iranga

ita

ngai

ngari

ngatari

ngiha

ngira

ngita

rahinga

rauangi

riha

rita

ritua

riu

riua

ruhi

rui

tahurangi

taihua

tainga

tairua

tangai

tauari

taui

taurangi

tauri

tinga

tiu

tuangi

tuarangi

tuari

tuhira

tui

tungi