PAI

25

TINO PAI

47

TINO PAI RAWA ATU

71

n
g
a
ā
a
p
h
i
r
Hunaia ngā kupu

aiā

angai

angi

apa

apai

apārangi

āpiha

ārangi

ari

ariā

āria

hāpara

hāparangi

hārangi

hipa

hira

ira

iranga

ngaha

ngai

ngāpara

ngara

ngari

ngiha

ngira

pāha

pahi

pāhia

panga

pānga

parā

pāra

parāhi

pārahi

parai

pārai

piha

pihanga

raha

rahinga

ranga

rāngai

rapi

riha

ripa

ripanga