PAI

18

TINO PAI

53

TINO PAI RAWA ATU

95

h
i
k
o
r
o
a
i
t
Hunaia ngā kupu

ari

arihi

hakiri

haro

hira

hiroki

hoari

hori

ira

irahiko

iraoho

iro

kaihoro

kaitorohi

karioi

karo

karohi

kira

koari

koiora

koira

koiri

koiro

kora

korahi

kori

koria

korihi

korio

korita

koro

koroai

korohiti

koroiti

kotira

kotiri

oraiti

ori

oro

oroi

orokati

raho

rahoto

raihi

raiti

raki

rako

rato

riaki

riha

rika

riki

riko

rio

rita

rito

roha

rohai

rohi

roi

rokia

tairi

tairo

tarioi

taro

tiora

tioro

tiraki

tiri

tiro

toari

toiora

toiroa

tora

tori

torohaki

toroihi