PAI

9

TINO PAI

16

TINO PAI RAWA ATU

29

e
w
h
a
k
a
w
a
r
Hunaia ngā kupu

aka

akarewa

kaea

kaewa

karawa

kawhe

kea

kewa

kewha

rake

rawaka

weka

whakaare

whakaawe

whakaea

whakaewa

whakarae

whakarea

whakarewa

whakaware